Updating…

XKCD上关于tar的一则漫画
XKCD上关于tar的一则漫画

Linux下的压缩包,最常见的格式是.tar.gz以及.tar.bz2。而Linux平台最常用的压缩解压命令就是tar命令,相信不少人都有面对不同格式压缩包的各种参数抓狂的经历,今天就来总结学习一下tar命令的基本操作。

tar -zxvf ***.tar.gz
tar -xvf ***.gz
# tar.xz
xz -d ***.tar.xz
tar -xvf  ***.tar
# 或直接
tar -xvJf ***.tar.xz

什么是tar

参考文章

  1. tar解压缩命令详解 | CSDN
  2. Linux中tar命令 | CSDN
  3. tar命令详解 | CSDN
  4. Tar | 维基百科
  5. GNU Tar Manual | man7.org
  6. tar命令 | Linux命令大全
  7. Linux tar命令 | 菜鸟教程
  8. GNU Tar | GNU Operating System
  9. TAR | xkcd